Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mehefin 2018. Mae is 1 cofnodion ...

Rhagfyr

Eiddo i ddod i Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd

Posted: 11.12.18

Mae gan Cartrefi Conwy nifer o eiddo Rhent Canolraddol newydd yn dod ar safle Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor drost y misoedd nesaf.

Gweler isod rhestr o ddyddiadau y rhagwelir y byddent yn barod.

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

4 x Ty 3 llofft – 28/02/2019

2 x Ty 2 lofft – 28/02/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 08/03/2019

2 x Tŷ 2 lofft - 08/03/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 12/04/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 12/04/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 26/04/2019

5 x Tŷ 3 llofft - 24/05/2019

5 x Tŷ 2 lofft - 24/05/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 31/05/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 31/05/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 07/06/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 07/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 28/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 05/07/2019

Fe all y dyddiadau uchod newid.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg