Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Polisi Preifatrwydd

Eich preifatrwydd a sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth

Bydd Tai Teg yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi darparu i weinyddu cofrestr Tai Teg a’ch hysbysu am gyfleoedd brynu’n rhatach a chynlluniau tai ym Môn a Gwynedd ac i gasglu gwybodaeth ystadegol i helpu ni i adnabod anghenion tai a chynllunio tuag at ddarparu tai i’r dyfodol.

Bydd y wybodaeth yn cael ei gadw’n ddiogel yn ôl eich hawliau cyfreithiol. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda sefydliadau allanol, heblaw i ymateb i orchymyn cyfreithiol

Nid yw llenwi’r ffurflen gofrestru yn golygu ymrwymiad cadarn i ddarparu tai

English