Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Diwrnod Agored Eiddo Rhent Canolraddol Tyddyn Bach, Caergybi 20.1.2018

Open Day Intermediate Rent Properties Tyddyn Bach, Holyhead 20.1.2018

Diwrnod Gweld Eiddo Tyddyn Bach

Rydym yn cynnal diwrnod gweld eiddo ar ddydd Sadwrn 20 Ionawr rhwng 11am a 3pm.

Datblygiad newydd yw Tyddyn Bach sy’n cynnwys cartrefi o safon lle mae Offa yn rheoli
ugain o gartrefi dwy a 3 ystafell wely sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd lleol.
Mae’r eiddo newydd yma ar y briffordd rhwng Llain‐goch a Chaergybi gyda chyswllt hawdd
â’r A55, Porthladd Caergybi a gorsaf drenau Caergybi. Delfrydol ar gyfer y rhai sydd am
ddarganfod gweddill Gogledd Cymru a theithio ymhellach.

Mae Tyddyn Bach mewn lleoliad cyfleus i gyrraedd yr ysgol gynradd £9miliwn, Ysgol Cybi yng
Nghaergybi, sydd i agor rhywbryd yn 2018. Yn y pen draw bydd yr ysgol newydd yn disodli
tair ysgol yn y dref ac yn cynnig cyfleusterau addysgiadol a chymunedol gwell ar Ynys Môn.

Gall unrhyw un sydd am gael manylion sut i ymgeisio gysylltu â Thîm Offa ar 01745 536900
neu anfon e‐bost at enquiries@offapm.co.uk fel arall ewch i www.offaltd.co.uk

Edrychwn ymlaen at gael eich gweld yn ein diwrnod gweld eiddo ar ddydd Sadwrn 20 Ionawr 2018.

Categories

English