Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

1 x Fflat 1 ystafell wely yn Y Felinheli £77,000 - gweler adran Cartrefi am fwy o wybodaeth

1 x 1 bed flat in Y Felinheli  - £77,000 - please see Homes section for more information
English