Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Tai Rent Canolraddol ar safle Goetre uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor

Intermediate Rents houses on the Goetre Uchaf site, Penrhosgarnedd, Bangor

Fydd dau ty 3 ystafell wely (Stour) £650pcm a tri ty 2 ystafell wely (Avon) £560pcm ar gael mis Hydref 2017 ar safle Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor. Gobeithir gwahodd yr ymgeiswyr sydd wedi nodi Bangor fel eu dewis cyntaf I ddatgan diddordeb cychwyn mis Awst 2017. Plis cysylltwch a Tai Teg am fwy o wybodaeth.

English