Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Fflat 1 ystafell wely yn Caergybi

Fflat 1, 44 Stryd y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UN

£81.70 – Rhent
£09.52 – Tal Gwasanaeth
£91.22 – Cyfanswn

Fflat mawr modern wedi ei leoli’n gyfleus o fewn cyrraedd siopau lleol, llwybr bws a chyfleusterau tref.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin, llofft ddwbl ac ymolchfa.

Mae’r eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy, gegin ac ymolchfa modern (wedi ei ddatblygu yn 2014). Mynedfa cymunedol o’r ffordd gyda sustem drws ddiogel, ardal cwrt cymunedol i’r bloc, gyda gwasanaeth llnau ar gyfer yr ardaeloedd cymunedol.

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch a info@taiteg.org.uk.

English