Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Datblygiad Tyddyn Bach, Llaingoch, Holyhead

Tyddyn Bach, Llaingoch, Holyhead

Mae datblygiad Tyddyn Bach, Llaingoch, Holyhead yn mynd rhagddo’n dda. Bydd 20 o dai (cymysgedd o 2 & 3 llofft) ar y stad ar gael i’w rhentio i bobl leol sydd angen tai fforddiadwy.

Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer rhentio eiddo yn Tyddyn Bach, yna plis cofrestrwch a Tai Teg gan nodi Caergybi fel eich dewis cyntaf. Pam fydd fwy o wybodaeth I law yna fyddem yn hysbysu’r unigolion sydd wedio cofrestru drwy ebost. *Telerau ac amodau yn berthnasol

English