Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

4 Uned fforddiadwy ar gael ar safle Hafan yr Harbwr, Abersoch

4 x Affordable Unist at the Harbour View, Abersoch

Pris Farchnad Agored £350,000
Pris Fforddiadwy £192,500 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen : 5% o’r pris farchad agored

English