Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

2 x fflat fforddiadwy ar datblygiad Riverside, Abersoch

2 x affordable flats at the Riverside Development, Abersoch

Pris Farchnad Agored £300,000
Pris Fforddiadwy £165,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen :- 5% o’r pris farchnad Agored

English