Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Cartrefi

Mae Tai Teg eisiau helpu pobl gyda diddordeb mewn perchenogi ty fforddiadwy lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored.

Eiddo Cymorth Prynu a'r gael i'w prynu ym Mangor.

Homebuy Property available to purchase in Bangor

Grant o 30% ar gael tuag at bris prynu o £120,000 (yn amodol eich bod yn cydymffurfio gyda thelerau’r cynllun).

Am fwy o wybodaeth cysylltwch y Tîm Cartrefi Fforddiadwy a’r 08456 015605.

Eiddo yn Mangor Gwynedd yn agos i’r Prifysgol a Canol y Dref. Golygfeydd o’r mynyddoedd. Mae’r eiddo yn cynnwys cegin/ystafell fwyta, ystafell cawod, 2 lloft a ystafell fyw. Parcio stryd.

Eiddo Rhent Canolraddol 2 a 3 ystafell wely yng Nghaergybi.

2 and 3 Bed Intermediate Rent Properties in Holyhead.

Eiddo Rent Canolraddol ar gael yng Nghaergybi.

• Pum tŷ 3 ystafell wely (Powys 3-7) £524.24pcm (a £525 blaendal) yn cynnwys Tal Gwasanaeth.
• Pedwar tŷ 3 ystafell wely (Powys109-112) £521.25pcm (a £521.25 blaendal) yn cynnwys Tal Gwasanaeth.
• Pedwar tŷ 3 ystafell wely (Pentre 22-25) £521.25pcm (a £521.25 blaendal) yn cynnwys Tal Gwasanaeth.
• Saith tŷ 2 ystafell wely (Trefnant 18-21, 26-28) £439.01pcm (a £440.00 blaendal) yn cynnwys Tal Gwasanaeth.
Ar safle Tyddyn Bach, Caergybi.
Landlord : Grŵp Tai Pennaf

Eiddo ar gael drwy Tai Gogledd Cymru yn Caergybi.

1 Bed Flat via North Wales Housing in Holyhead.

Fflat 1, 44 Stryd y Farchnad
£81.70 – Rhent
£09.52 – Tal Gwasanaeth
£91.22 – Cyfanswm
Fflat mawr modern wedi ei leoli’n gyfleus o fewn cyrraedd siopau lleol, llwybr bws a chyfleusterau tref.
Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin, llofft ddwbl ac ymolchfa.
Mae’r eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy, gegin ac ymolchfa fodern (wedi ei ddatblygu yn 2014). Mynedfa gymunedol o’r ffordd gyda sustem drws diogel, ardal cwrt cymunedol i’r bloc, gyda gwasanaeth glanhau ar gyfer yr ardaloedd cymunedol.

2 x fflat fforddiadwy ar datblygiad Riverside, Abersoch

2 x affordable flats at the Riverside Development, Abersoch

Pris Farchnad Agored £300,000
Pris Fforddiadwy £165,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen :- 5% o’r pris farchnad Agored

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

4 ty fforddiadwy ar gael yn Abersoch

4 Affordable units available in Abersoch

Eiddo fforddiadwy 3 ystafell wely ar ddatblygiad Hafan yr Harbwr yn Abersoch

Pris Farchnad Agored £350,000
Pris Fforddiadwy £192,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen:- 5% o’r pris farchnad agored.

Plîs cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

Fflat 1 ystafell wely - Y Bae, Bangor

1 bedroom apartment - Y Bae, Bangor

1 x fflat Fforddiadwy ar gael yn y Bae,Bangor. Pris farchnad agored £140,000, pris Fforddiadwy £98,000. Fydd angen blaendal o 5% o’r pris farchnad agored (Plis noder: fe all y ffigwr newid yn ddibynnol ar y cwmni morgais ag asesiad ariannol). Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc a/neu cysylltu a Tai Teg drwy ebost neu ffon. http://www.taiteg.org.uk/cy/homes/ (Fflat ar werth yn unol a amodau a thelerau Tai Teg).

2 x tŷ fforddiadwy 4 lloft ar safle Llandwrog

2 x 4 bed affordable houses on the site in Llandwrog

Mae 2 tŷ fforddiadwy ar safle Llandwrog (Plot 1 & 3) a’r cynllun rhannu ecwiti gyda Chyngor Gwynedd yn unol ar A106 bydd rhaid cael cysylltiad lleol gweithio neu byw yng Ngwynedd am o leiaf y 5 mlynedd diwethaf.

Plot 1 Ty ar ben ei hun – pris farchnad agored £240,000 – pris fforddiadwy (-30%) £168,000 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £12,000.

Plot 3 Ty Par – pris farchnad agored £235,000 – pris fforddiadwy (-30%) £164,500 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £11,750

Plis cysylltwch am fwy o wybodaeth 08456 015605, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

1 x Fflat 1 ystafell wely yn y Felinheli - £77,000

1 x 1 bed flat in Y Felinheli  - £77,000

Fflat Fforddiadwy 1 llofft ar werth yn y Felinheli

Pris farchnad agored £110,000
Pris fforddiadwy £77,000
Blaendal o 5% sef £5,500 (Plis noder: fe all y ffigwr newid yn ddibynnol ar y cwmni morgais ag asesiad ariannol)

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth

Ty teulu tair lloft ar werth trwy Cynllun Un Cam

3 bed family House for sale through Step One Scheme

Os ydych yn brynwr am y tro cyntaf ac wedi byw yn ardal Abersoch am gyfnod hir, yna cysylltwch a Shoned Tai teg i drafod ymhellach 08456 015605

Ty Modern 3 ystafell wely yn Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd.

A modern 3 bed Semi detached house in LLanuwchllyn, Bala, Gwynedd

Ty pâr 3 ystafell wely modern wedi ei leoli ar stad fach sydd gyda eiddo tebyg, mae’r lleoliad yng nghanol y pentref ac yn gyfleus ar gyfer yr holl amwynderau lleol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg:-
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
08456 015605

English