Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Cartrefi

Mae Tai Teg eisiau helpu pobl gyda diddordeb mewn perchenogi ty fforddiadwy lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored.

2 x fflat fforddiadwy ar datblygiad Riverside, Abersoch

2 x affordable flats at the Riverside Development, Abersoch

Pris Farchnad Agored £300,000
Pris Fforddiadwy £165,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen :- 5% o’r pris farchnad Agored

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

4 ty fforddiadwy ar gael yn Abersoch

4 Affordable units available in Abersoch

Eiddo fforddiadwy 3 ystafell wely ar ddatblygiad Hafan yr Harbwr yn Abersoch

Pris Farchnad Agored £350,000
Pris Fforddiadwy £192,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen:- 5% o’r pris farchnad agored.

Plîs cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

Fflat 1 Ystafell wely yng Nghaergybi

£81.70 – Rhent
£09.52 – Tal Gwasanaeth
£91.22 – Cyfanswn

Fflat mawr modern wedi ei leoli’n gyfleus o fewn cyrraedd siopau lleol, llwybr bws a chyfleusterau tref.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin, llofft ddwbl ac ymolchfa.

Mae’r eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy, gegin ac ymolchfa modern (wedi ei ddatblygu yn 2014). Mynedfa cymunedol o’r ffordd gyda sustem drws ddiogel, ardal cwrt cymunedol i’r bloc, gyda gwasanaeth llnau ar gyfer yr ardaeloedd cymunedol.

2 x ty par 3 ystafell wely in Llanrug

2 X 3 Bed semi detached house in Llanrug

2 x Ty par fforddiadwy 3 ystafell wely yn Llanrug
Pris farchad agored £199,950
Pris fforddiadwy £139,965 (30%)
Fydd angen blaendal o 5% o’r pris farchad agored sef oddeutu £9,997

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch 08456 015605, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

4 Uned Fforddiadwy ar Stad Cornwall, Mynytho

4 Affordable Units on the Cornwall Estate, Mynytho

Eiddo sydd ar gael:-
Tri x Ty pâr 3llofft, a un x ty sengl 3 llofft yn cynnwys:
Llawr Gwaelod: ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell amlbwrpas, stydi, ystafell gawod
Llawr cyntaf: dwy lofft ddwbl ac un llofft sengl, ystafell ymolchi deuluol.

Parcio i ffwrdd o’r ffordd i ddau gar.

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch a Tai Teg.

Tai Fforddiadwy - Llandwrog

Affordable Units  - Llandwrog

Fydd 3 tŷ fforddiadwy ar safle Llandwrog (Plot 1,2 a 3) a’r gynllun rhannu ecwiti gyda Chyngor Gwynedd yn unol ar A106 bydd rhaid cael cysylltiad lleol gweithio neu byw yng Ngwynedd am o leiaf y 5 mlynedd diwethaf.

1 x tŷ ar wahân a 2 x ty par

Plot 1 – pris farchnad agored £245,000 – Pris Fforddiadwy (-30%) £171,500 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored. £12,250

Plot 2 & 3 – pris farchnad agored £235,000 – Pris Fforddiadwy (-30%) £164,500 fydd angen blendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £11,750

Os yr hoffech chi drafod ymhellach yna plis cysylltwch a 08456 015605, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Fflat 1 ystafell wely - Y Bae, Bangor

1 bedroom apartment - Y Bae, Bangor

Fflat 1 ystafell wely gyda pharcio a balcony – £98,000

1 x Fflat 1 ystafell wely yn y Felinheli - £77,000

1 x 1 bed flat in Y Felinheli  - £77,000

Fflatiau Fforddiadwy 1 llofft sydd ar werth yn y Felinheli

Pris farchnad agored £110,000
Pris fforddiadwy £77,000
Blaendal o 5% sef £5,500

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth

Chwe thy par 3/4 lloft a thri thy sengly 3/4 lloft yn Mynytho

Six 3/4 bed semi detached houses and three 3/4 bed detached houses in Mynytho

Ty teulu tair lloft ar werth trwy Cynllun Un Cam

3 bed family House for sale through Step One Scheme

Os ydych yn brynwr am y tro cyntaf ac wedi byw yn ardal Abersoch am gyfnod hir, yna cysylltwch a Shoned Tai teg i drafod ymhellach 08456 015605

Ty Modern 3 ystafell wely yn Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd.

A modern 3 bed Semi detached house in LLanuwchllyn, Bala, Gwynedd

Ty pâr 3 ystafell wely modern wedi ei leoli ar stad fach sydd gyda eiddo tebyg, mae’r lleoliad yng nghanol y pentref ac yn gyfleus ar gyfer yr holl amwynderau lleol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg:-
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
08456 015605

Tir ar gyfer cartref fforddiadwy - Gardolbenamen

Land for an affordable home - Garndolbenmaen

Gwahoddir mynegiant diddordeb mewn llain o dir yng nghanol pentref Garndolbenmaen gan deulu sydd eisiau codi cartref fforddiadwy
I fynegi diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 08456 015605 neu e bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

English