Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Cartrefi

Mae Tai Teg eisiau helpu pobl gyda diddordeb mewn perchenogi ty fforddiadwy lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored.

2 x fflat fforddiadwy ar datblygiad Riverside, Abersoch

2 x affordable flats at the Riverside Development, Abersoch

Pris Farchnad Agored £300,000
Pris Fforddiadwy £165,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen :- 5% o’r pris farchnad Agored

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

4 ty fforddiadwy ar gael yn Abersoch

4 Affordable units available in Abersoch

Eiddo fforddiadwy 3 ystafell wely ar ddatblygiad Hafan yr Harbwr yn Abersoch

Pris Farchnad Agored £350,000
Pris Fforddiadwy £192,000 (45% o ddisgownt)
Blaendal ei angen:- 5% o’r pris farchnad agored.

Plîs cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth,

Fflat 1 ystafell wely - Y Bae, Bangor

1 bedroom apartment - Y Bae, Bangor

1 x fflat Fforddiadwy ar gael yn y Bae,Bangor. Pris farchnad agored £140,000, pris Fforddiadwy £98,000. Fydd angen blaendal o 5% o’r pris farchnad agored (Plis noder: fe all y ffigwr newid yn ddibynnol ar y cwmni morgais ag asesiad ariannol). Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc a/neu cysylltu a Tai Teg drwy ebost neu ffon. http://www.taiteg.org.uk/cy/homes/ (Fflat ar werth yn unol a amodau a thelerau Tai Teg).

2 x tŷ fforddiadwy 4 lloft ar safle Llandwrog

2 x 4 bed affordable houses on the site in Llandwrog

Mae 2 tŷ fforddiadwy ar safle Llandwrog (Plot 1 & 3) a’r cynllun rhannu ecwiti gyda Chyngor Gwynedd yn unol ar A106 bydd rhaid cael cysylltiad lleol gweithio neu byw yng Ngwynedd am o leiaf y 5 mlynedd diwethaf.

Plot 1 Ty ar ben ei hun – pris farchnad agored £240,000 – pris fforddiadwy (-30%) £168,000 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £12,000.

Plot 3 Ty Par – pris farchnad agored £235,000 – pris fforddiadwy (-30%) £164,500 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £11,750

Plis cysylltwch am fwy o wybodaeth 08456 015605, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

1 x Fflat 1 ystafell wely yn y Felinheli - £77,000

1 x 1 bed flat in Y Felinheli  - £77,000

Fflat Fforddiadwy 1 llofft ar werth yn y Felinheli

Pris farchnad agored £110,000
Pris fforddiadwy £77,000
Blaendal o 5% sef £5,500 (Plis noder: fe all y ffigwr newid yn ddibynnol ar y cwmni morgais ag asesiad ariannol)

Plis cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o wybodaeth

Ty teulu tair lloft ar werth trwy Cynllun Un Cam

3 bed family House for sale through Step One Scheme

Os ydych yn brynwr am y tro cyntaf ac wedi byw yn ardal Abersoch am gyfnod hir, yna cysylltwch a Shoned Tai teg i drafod ymhellach 08456 015605

Ty Modern 3 ystafell wely yn Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd.

A modern 3 bed Semi detached house in LLanuwchllyn, Bala, Gwynedd

Ty pâr 3 ystafell wely modern wedi ei leoli ar stad fach sydd gyda eiddo tebyg, mae’r lleoliad yng nghanol y pentref ac yn gyfleus ar gyfer yr holl amwynderau lleol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg:-
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
08456 015605

Tir ar gyfer cartref fforddiadwy - Gardolbenamen

Land for an affordable home - Garndolbenmaen

Gwahoddir mynegiant diddordeb mewn llain o dir yng nghanol pentref Garndolbenmaen gan deulu sydd eisiau codi cartref fforddiadwy
I fynegi diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 08456 015605 neu e bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

English