Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Cartrefi

Mae Tai Teg eisiau helpu pobl gyda diddordeb mewn perchenogi ty fforddiadwy lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored.

4 Uned Fforddiadwy ar Stad Cornwall, Mynytho

4 Affordable Units on the Cornwall Estate, Mynytho

Eiddo sydd ar gael:-
Tri x Ty pâr 3llofft, a un x ty sengl 3 llofft yn cynnwys:
Llawr Gwaelod: ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell amlbwrpas, stydi, ystafell gawod
Llawr cyntaf: dwy lofft ddwbl ac un llofft sengl, ystafell ymolchi deuluol.

Parcio i ffwrdd o’r ffordd i ddau gar.

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch a Tai Teg.

Tai Fforddiadwy - Llandwrog

Affordable Units  - Llandwrog

Fydd 3 tŷ fforddiadwy ar safle Llandwrog (Plot 1,2 a 3) a’r gynllun rhannu ecwiti gyda Chyngor Gwynedd.

1 x tŷ ar wahân a 2 x ty par

Plot 1 – pris farchnad agored £245,000 – Pris Fforddiadwy (-30%) £171,500 fydd angen blaendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored. £12,250

Plot 2 & 3 – pris farchnad agored £235,000 – Pris Fforddiadwy (-30%) £164,500 fydd angen blendal o isafswm 5% o’r pris farchnad agored sef £11,750

I ddatgan diddordeb plis cofrestrwch ar Tai Teg . Os yr hoffech chi drafod ymhellach yna plis cysylltwch a’r tim Cartrefi Fforddiadwy ar 0300 111 2122

Fflat 1 ystafell wely - Y Bae, Bangor

1 bedroom apartment - Y Bae, Bangor

Fflat 1 ystafell wely gyda pharcio a balcony – £98,000

1 x Fflat 1 ystafell wely yn y Felinheli - £77,000

1 x 1 bed flat in Y Felinheli  - £77,000

Fflat 1 llofft ar y llawr uchaf ar werth ar gynllun Gwerthu ar Ddisgownt
Pris Fforddiadwy £77,000 (gwerth marchnad llawn £110,000)
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â‘r Tim Cartrefi Fforddiadwy ar 08456 015605

Chwe thy par 3/4 lloft a thri thy sengly 3/4 lloft yn Mynytho

Six 3/4 bed semi detached houses and three 3/4 bed detached houses in Mynytho

Ty teulu tair lloft ar werth trwy Cynllun Un Cam

3 bed family House for sale through Step One Scheme

Os ydych yn brynwr am y tro cyntaf ac wedi byw yn ardal Abersoch am gyfnod hir, yna cysylltwch a Shoned Tai teg i drafod ymhellach 08456 015605

Ty Modern 3 ystafell wely yn Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd.

A modern 3 bed Semi detached house in LLanuwchllyn, Bala, Gwynedd

Ty pâr 3 ystafell wely modern wedi ei leoli ar stad fach sydd gyda eiddo tebyg, mae’r lleoliad yng nghanol y pentref ac yn gyfleus ar gyfer yr holl amwynderau lleol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg:-
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
08456 015605

Tir ar gyfer cartref fforddiadwy - Gardolbenamen

Land for an affordable home - Garndolbenmaen

Gwahoddir mynegiant diddordeb mewn llain o dir yng nghanol pentref Garndolbenmaen gan deulu sydd eisiau codi cartref fforddiadwy
I fynegi diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 08456 015605 neu e bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

English