Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Hysbysu

Byddwn yn eich hysbysu am y dewisiadau sydd ar gael

Gwneud Cais

Os oes cynllun o ddiddordeb mae cyfle i chwi ymgeisio

Cartref Newydd

Os yn llwyddiannus mae modd cael cartref newydd

Sut Gall Tai Teg fy helpu?

*Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl gyda diddordeb mewn perchnogi tŷ lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored. Yn ogystal mae’r wybodaeth o’r gofrestr yn ein galluogi i ddarganfod yr angen mewn ardaloedd penodol, sydd wedyn yn ein cynorthwyo i gynllunio a datblygu stoc tai yn Ynys Mon a Gwynedd. *Darganfod Mwy
  1. Cwblhewch y ffurflen gofrestru gan ddarparu’r holl wybodaeth a ofynnir amdano.
  2. Fe wnawn eich cynghori o’r opsiynau a’r cynlluniau sydd ar gael.
  3. Mae cofrestru am DDIM , ond fe allwn godi *ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

Newyddion

English