Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Sylwadau ac Adborth

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am wefan Tai Teg neu’r broses cofrestru, a fuasech cystal ag anfon ebost i info@taiteg.org.uk

Canmoliaeth neu Gwyn

Byddwn yn ymdrechu i ymateb i gydnabod ac ymateb i unrhyw ganmoliaeth neu gwynion 14 diwrnod gwaith o’u derbyn.

English