Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Amdanom Ni

Mae Tai Teg yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd a’u patneriaid yn y diwydiant tai gyda’r un pwrpas i ddarparu tai i bobl.

Eich preifatrwydd a sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth

Mae cofrestr Tai Teg ar ddolen gyswllt diogel.

Bydd Tai Teg yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi darparu i weinyddu cofrestr Tai Teg a’ch hysbysu am gyfleon prynu’n rhatach a chynlluniau tai ym Môn a Gwynedd ac i gasglu gwybodaeth ystadegol i helpu ni i adnabod anghenion tai a chynllunio tuag at ddarparu tai i’r dyfodol.

Bydd y wybodaeth yn cael ei gadw’n ddiogel yn ôl eich hawliau cyfreithiol. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda sefydliadau allanol, heblaw i ymateb i orchymyn cyfreithiol

Nid yw llenwi’r ffurflen gofrestru yn golygu ymrwymiad cadarn i ddarparu tai

Cywirdeb y Wybodaeth a Gwefannau Allanol

Mae Tai Teg yn ymdrechu i sicrhau fod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfoes.
Nid yw Tai Teg yn gyfrifol am unrhyw ymddiried, colled neu anhwylusdod sy’n cael ei achosi trwy ddefnyddio gwybodaeth anghywir ar y safle hon neu oherwydd mynediad i wybodaeth trwy’r cysylltiadau ar y wefan hon.

English